Rejestracja użytkowników na potrzeby pracy w systemie ASG EUPOS

W celu rejestracji nowego użytkownika w systemie ASG-EUPOS należy wypełnić poniższy formularz rejestracyjny. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól za wyjątkiem pola "Nr telefonu kontaktowego". W ciągu 2 dni roboczych konto zostanie aktywowane, a informacja o tym zostanie przesłana na podany adres e-mail.

UWAGA!! Pola danych "Nazwa użytkownika" oraz "Nazwa firmy" w formularzu Dane dostępowe będą wykorzystywane do logowania się do systemu (za pomocą odbiornika ruchomego lub strony www), w związku z czym zaleca się skrócenie wpisywanych danych do kilku znaków. Prawidłowa nazwa użytkownika i firmy powinna zawierać jedynie małe i wielkie litery lub cyfry, bez znaków szczególnych czy polskich znaków diakrytycznych. Dane wprowadzone w polu "Nazwa firmy" nie będą wykorzystywane do przygotowania dokumentów księgowych i licencyjnych, więc nie muszą odpowiadać pełnej nazwie firmy i powinny zostać skrócone do minimum.

Od 2 października 2022 roku wszystkie usługi systemu ASG-EUPOS udostępniane są bez opłat i wymagają jedynie zarejestrowanego konta dostępowego.

Dane kontaktowe:
E-Mail:  
Numer telefonu do pomiarów RTK
(nie jest obowiązkowy):
Język