Rejestracja użytkowników na potrzeby pracy w systemie ASG EUPOS

W celu rejestracji nowego użytkownika w systemie ASG-EUPOS należy wypełnić poniższy formularz rejestracyjny. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól za wyjątkiem pola "Nr telefonu kontaktowego". W ciągu 3 dni roboczych konto zostanie aktywowane, a informacja o tym zostanie przesłana na podany adres e-mail.

UWAGA!! Pola danych "Nazwa użytkownika" oraz "Nazwa firmy" w formularzu Dane dostępowe będą wykorzystywane do logowania się do systemu (za pomocą odbiornika ruchomego lub strony www), w związku z czym zaleca się skrócenie wpisywanych danych do kilku znaków. Prawidłowa nazwa użytkownika i firmy powinna zawierać jedynie małe i wielkie litery lub cyfry, bez znaków szczególnych czy polskich znaków diakrytycznych. Dane wprowadzone w polu "Nazwa firmy" nie będą wykorzystywane do przygotowania dokumentów księgowych i licencyjnych, więc nie muszą odpowiadać pełnej nazwie firmy i powinny zostać skrócone do minimum.

W celu skorzystania z usług systemu ASG-EUPOS należy złożyć wniosek o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu ASG-EUPOS zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru dokumentu obliczenia opłaty (załącznik nr 5).

Dane kontaktowe:
E-Mail:  
Kolejne Dodatkowe adresy e-mail należy oddzielić przecinkiem ","
Numer telefonu do pomiarów RTK
(nie jest obowiązkowy):
Język