Rejestracja użytkowników na potrzeby pracy w systemie ASG EUPOS

Od 2 października 2022 roku wszystkie usługi systemu ASG-EUPOS udostępniane są bez opłat i wymagają jedynie zarejestrowanego konta dostępowego.

W celu rejestracji nowego użytkownika w systemie ASG-EUPOS należy wypełnić poniższy formularz rejestracyjny. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól za wyjątkiem pola "Nr telefonu kontaktowego". Na jeden adres e-mail może być zarejestrowane tylko jedno konto dostępowe. Zaleca się utworzenie osobnego konta dostępowego dla każdego odbiornika, który będzie łączył się z systemem ASG-EUPOS. Ułatwi to ewentualną analizę problemów przy połączeniu z usługami systemu. W przypadku konieczności utworzenia więcej niż jednego konta dostępowego przypisanego do jednego adresu e-mail konieczny jest kontakt z administratorami systemu.

Po wysłaniu formularza rejestracyjnego w ciągu 1 dnia roboczego konto zostanie aktywowane, a informacja o tym zostanie przesłana na podany przy rejestracji adres e-mail.

UWAGA!! Pola danych "Nazwa użytkownika" oraz "Nazwa firmy" w formularzu Dane dostępowe będą wykorzystywane do logowania się do systemu (za pomocą odbiornika ruchomego lub strony www), w związku z czym zaleca się skrócenie wpisywanych danych do kilku znaków. Prawidłowa nazwa użytkownika i firmy powinna zawierać jedynie małe i wielkie litery lub cyfry, bez znaków szczególnych czy polskich znaków diakrytycznych. Dane wprowadzone w polu "Nazwa firmy" nie muszą odpowiadać pełnej nazwie firmy i powinny zostać skrócone do minimum.

Dane kontaktowe:
E-Mail:  
Numer telefonu do pomiarów RTK
(nie jest obowiązkowy):
Język